Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

somedayIwin
Play fullscreen
Jakoś nie byłem nigdy typem, który miał wokół
Tłumy sztuk i wolałem raczej stać z boku
Bo choć nie znałem nigdy zaklęć na śluz w kroku
Kilka z nich leciało na jakiś kurwa błysk w oku

January 18 2015

somedayIwin
Play fullscreen
a my czekaliśmy na McDonald- wycieczka i "30 razy happy meal!"

January 07 2015

somedayIwin
"Nie uciekaj przed tym kim się stałeś. Zaakceptuj to, czerp z tego siłę, a nigdy nie stracisz z oczu prawdziwych wartości. Za wszelka cenę strzeż rodzine, nawet jeśli będziesz musiał znowu zabijać. Wykończyłbym całą planetę, żeby odzyskać bliskich..."

`Skazaniec
somedayIwin
"Ej, sam wiem jak to jest.
Kiedy wracasz na kwadrat, a na Ciebie czeka tylko pies.
Nie każdy miał szanse, by kochać, chłopak
Oni nie wiedzą co to znaczy biedować.
Rozumiem Cie dziewczyno, też nie miałem ojca.
Też nie miałem szans, żeby poznać Boga.
Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia.
A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba!!!!!!!!!!"
somedayIwin
Play fullscreen
maybe...

January 06 2015

somedayIwin
Play fullscreen
So let it go! Wake up, wake up, wake up - we're almost home...
somedayIwin
5837 70bf
Reposted fromsiseniorita siseniorita
somedayIwin
"Myślę, że najsmutniejsi ludzie najbardziej starają się rozweselić innych. Oni wiedzą, jak to jest czuć się zupełnie bezwartościowymi i nie chcą aby inni się tak czuli..."

`Robin Williams

December 13 2014

somedayIwin
Play fullscreen
  I love my memories<3

November 29 2014

somedayIwin

November 23 2014

somedayIwin

November 20 2014

somedayIwin
Reposted frompasazerka pasazerka
somedayIwin
Reposted fromswojszlak swojszlak
somedayIwin
somedayIwin
somedayIwin

November 10 2014

somedayIwin
Reposted fromnivea nivea viaOleLukoje OleLukoje
somedayIwin
Reposted fromwstydem wstydem
somedayIwin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl